www.cat-on.fr cat-on France / Griffoirs / Arbres à chat

www.cat-on.es cat-on España / rascadores para gatos

www.cat-on.co.uk cat-on UK / cat scratchers

www.cat-on.it cat-on Italia
Länkar till andra sidor
Vårt online erbjudande innehåller länkar till andra websidor. Vi har inget inflytande över dessa sidor, och att deras ägare upprätthåller datalagen.
Vid direkt eller indirekt hänvisning till andra internetsidor (”Länkar”), som ligger utanför vårt ansvarsområde, tar vi endast ansvar i de fall om vi känner till innehållet i förväg och det är oss tekniskt möjligt att förhindra att rättsvidrigt inneåll.
Vi önskar meddela med eftertryck att vid tidpunkten för uppläggandet av länkarna fanns inget illegalt innehål på de länkade sidorna som vi kände till. Vi har ingen möjlighet att påverka formgivning, innehåll eller upphovsmannarätt på de kopplade/länkade sidorna. Således distanserar vi oss härmed uttryckligen från allt innehåll på kopplade / länkade sidor, som har ändrats sedan vi länkade sidorna.
Denna förklaring gäller för alla länkar och anvisade sidor inom våra internetsidor såväl som externa inlägg i våra gästböcker, diskussionsforum och maillistor. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador, som kan uppstå genom detta innehåll, har endast den ansvar som ansvarar för sidan som hänvisats till genom dylik anvisning.

 

Mer information beträffande Klösbrädor, Kattsoffa och Klösmöbler