Unikum gjorda i Tyskland

Alla era cat-on® blir tillverkade i Tyskland
Alla produkter på vår produktpalett är sammansatta per hand. Alla leksaker är gjorda av wellpapp med hög återvinningsgrad. Genom att vi använder naturmaterial kan dock vissa mindre färgavvikelser förekomma. Vi har även tänkt på att våra produkter ska vara helt ofarliga i kontakt med kattens saliv.
Tack vare vår samvetsgrannhet får ni ert eget naturvänliga unikum.
Vi önskar ett direkt utbyte med våra kunder. Vi tar tacksamt emot era åsikter och er feedback. Varje form för kritik förbättrar vår kvalitet och det gynnar alla kunder!
Utbytet med våra kunder hjälper oss att hela tiden förbättra vårt designutbud och vi kan bättre tillmötesgå ett brett spektra av önskemål.

Kärlek till djuren

Vi är själva kattokiga. På vår förtvivlade jakt efter ett alternativ till de vanliga, ofta oattraktiva klösprodukterna, kom vi på idén att använda kattens naturliga förkärlek för kartonger och andra förpackningar för våra cat-on®produkter. Våra egna katter har under arbetets gång testat mången prototyp. Deras glädje för produkterna är för oss den bästa kvalitetskontrollen.

Miljömedvetenhet

Vi är engagerade i vår omvärlds överlevnad.
Vi använder oss stort set uteslutande av återvunna råmaterial. Vi satsar på recycling och vår wellpapp består redan av 70% återvunnet papp. Det enda avfall vi genererar är papper, som kan tas om hand om på ett naturvänligt sätt och återför till pappersåtervinningen.
Vi har anslutit oss till det tyska systemet ”Grüner Punkt”, för att säkerställa att alla våra förpackningar återförs till produktionsledet.
Hjälp ni också till med att hålla vår omvärld ren och skydda naturen, för oss och våra barn!

 

Mer information beträffande Klösbrädor, Kattmöbler och Klösmöbler